Vzkaz z naší doby krize víry: nepodlehnout osudné nevědomosti!

V sobotu 15. srpna na slavnost Nanebevzetí Panny Marie bude vložena do obnoveného Mariánského sloupu pamětní listina, která shrnuje historii Mariánského sloupu v kontextu dějin českých zemí. Jako první dnes tuto listinu podepsal v kapli Arcibiskupského pražského kardinál Dominik Duka. Pamětní list bude vložen do nerezového pouzdra a hermeticky utěsněn s garancí výdrže materiálu a písma min 150–200 let.*Obnovený Mariánský sloup je symbolický v mnoha ohledech. Pro nás však představuje také naději – naději, že má smysl vést i ty nejbeznadějnější bitvy, že nikdy nic není ztraceno, že se dobrá věc nakonec vždycky podaří. Z textu pamětní listiny Mariánského sloupu:“Jakkoliv lidé požívají výhod svobodné společnosti a nejlepší životní úrovně v celé historii, bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení, zdá se však, že žijí v době krize víry a krize duchovní, kterou provází postupná ztráta tradičních hodnot v rychle se měnícím světě a společnosti. Nyní, v roce 2020 po Kristu, kdy zasáhla celý svět pandemie virové choroby, známé jako covid-19, jsou Pražané opět vystaveni zkoušce duchovních a lidských hodnot.Nechť je obnovený Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze pro všechny následující generace symbolem usmíření, vítězstvím lidskosti, tolerance a svobody nad nenávistí, nesnášenlivostí a útlakem. Nechť je ztělesněním úcty k dějinám, která nikdy nepodléhá osudné nevědomosti.

„*Zdroj: https://www.korunaceska.cz/de/novinky/aktualne

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *