Hora blahoslavenství

Hora Blahoslavenství začíná hrát všemi barvami panáčků a to máme za sebou jen 1. týden a jarní prazdniny. Jak asi bude vypadat za dalších 7? A jak celá farnost, když budou děti i dospělí úkoly plnit? To bude blaženosti a štěstí opravdu kopec! 😅🌞

1. neděli postní jsme začali naplněním prvního blahoslavenství:
„Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.“ (Mt 5,9)

2. neděli pokračujeme dalším blahoslavenstvim:
„Blahoslavení čistého stdce, neboť oni budou vidět Boha.“ (Mat 5,8)

3. neděle postní Setkání Ježíše se Samaritánkou u studny (Jan 4,5-12)
„Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.“ (Mt 5,6)

4. týden Uzdravení slepého (Jan 9,5-41)
„Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.“
(Mt 5,3)

5. týden Vzkříšení Lazara (Jan 11,1-45)
„Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.“
(Mt 5,4)

6. týden Květná neděle, pašije (Mt 26,14-27,66)
„Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví.“
(Mt 5,5)

 Zkuste to s námi, je to snadné – udělejte někomu radost jen tak, nebo zkuste být něčí kamarád či přítel nejen tehdy, když se to hodí vám, dělejte dobré skutky upřímně a nezištně. Držíme vám pěsti!😉

„Blahoslavenství (kalk z lat. beatitudo štěstí, blaženost a řec. εὐ-λογεῖν [eulogein] dobrořečit) je název ústřední části tzv. Horského kázání zaznamenaného v Matoušově a Lukášovu evangeliu.

V Horské řeči Ježíš Kristus popisuje vlastnosti toho, kdo patří do božího království a přitom ukazuje, jak je takový člověk šťastný, starším tvarem blahoslavený (v původním textu μακάριος [makarios] požehnaný). Každé z blahoslavenství zachycuje situaci, kterou by člověk podle běžných měřítek za šťastnou nepovažoval, a přesto Ježíš lidi, kteří se v takových situacích nacházejí, prohlašuje za šťastné.“ (Wikip.)

zpět

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *