Zápis z jednání pastorační rady dne 27. 2. 2020

 Program:

 1. Úvod – modlitba
 2. Poděkování členům pastorační rady za práci pro farnost za předešlé období, především zhodnocení farního plesu a zabijačky
 3. Témata jednání:
  1. Postní doba: nová aktivita – hledání křížů v Kroměříži a okolí, tzv. geocaching
    –  dětská postní aktivita (i pro dospělé) – 8 blahoslavenství  –  nacvičování ministrantů na Velikonoční Triduum
   – umývání nohou na Zelený čtvrtek – 11 mužů + Anička Forýtková (lidé, kteří si nesou nějaký kříž)
  2. 19. 3. 2020 – setkání mužů na faře po večerní mši sv. v 18.00 hod.
  3. 18. 4. 2020 –  Pouť chlapů – Blatnice pod Sv. Antonínkem zajišťuje Jirka Stodůlka – cena cca Kč 500,-
  4. 24. 3. 2020 – začíná kurz Alfa, v úterý v 18.00 hod na faře P. Marie, 1. patro
  5. 25. 4. 2020 – Pouť žen na Velehrad organizačně zajišťuje L. Hudcová
  6. 16. 5. 2020 Farní pouť – Ostrava – televize Noe
  7.  5. 6. 2020  – Noc kostelů – vystoupí CZŠ                                            – Cimbál P. Kordíka
   – prohlídka kostela + farní zahrady (opékání špekáčků od 19.00  do 21.00 hodin)                                                      – beseda s řádovou sestrou Sv. Kříže ( Matka představená s. M. Miroslava)
  8. Ministrantský putovní tábor  – od 13.7. – 16. 7. 2020
  9. Farní dovolená – od 5.7. – 10. 7. 2020 – 5 dní – kemp změna, nutno domluvit, chatky pro 4 – 5 osob, Kč 550,- 1noc/1 chatka – nutná schůzka, jestli se vůbec farní        dovolená bude konat.
  10. 8. – 15. 8. 2020 Letní tábor pro děti – fara Dřevohostice – max. 30 dětí 1.– 7. třída – vedoucí Ing. Martin Stachoň
  11. 11. 6. 2020 – Boží Tělo – naše farnost má na starosti průvod
  12. oprava figurek z betléma – možnost opravy p. Čech – zjistí M. Štěpančíková
  13. Farní hody – 16. 8. 2020
  14. Nový akolyta – Mgr. Motyčka Pavel – vylepšení možnosti donášení sv. přijímání do Domova pro seniory ve Vážanech?
  15. návrh – prosba – lze prodloužit nebo nabídnout další nový čas pro sv. smíření nejenom farníkům, na vesnicích v okolí je dost omezená možnost sv. zpovědi
  16. 26. 3. 2020 – setkání zabijačkové skupiny v 18.00 hod na faře
 4. Příští setkání pastorační rady ve čtvrtek 28. 5. 2020 v 18.00 h na faře
 5. Závěr – Modlitba

                                                          vyhotovila: Marie Štěpančíková
2. 3. 2020