POSTNÍ LITURGICKÉ HÁDANKY

Na období před Velikonocemi jsme pro Vás připravili malé hádanky. Každé úterý od 16. února do 30. března zde bude zveřejněna jedna hádanka. Na odpověď je k dispozici týden do následujícího pondělí. Správnou odpověď uveřejníme další úterý spolu s další hádankou. Z těch, kdo správně odpoví alespoň na čtyři ze šesti hádanek, vylosujeme tři výherce, kteří obdrží nově vydanou knížku „Breviář pro začátečníky a mírně pokročilé (KNA, 2021)„.

Hádanky se netýkají zásadních liturgických témat, netýkají se ani přímo postního období. Ale věříme, že se jejich prostřednictvím bude možné dozvědět něco nového o římskokatolické bohoslužbě. 

Vaše odpovědi můžete zaslat e-mailem (liturgie@gmail.com), prostřednictvím messengeruinstagramu nebo twitteru.

Hádanka zde

NÓTA O POPELEČNÍ STŘEDĚ

KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI
NÓTA O POPELEČNÍ STŘEDĚ
Označování věřících popelem v době pandemie
Prot. n. 17/21

Kněz po modlitbě svěcení popela a pokropení popela svěcenou vodou (přitom nic neříká) pronáší jednou pro všechny přítomné formuli, jak je uvedena v Římském misálu:
»Paenitémini, et crédite Evangélio« [Čiňte pokání a věřte evangeliu] nebo »Meménto, homo, quia pulvis es, et in púlverem revertéris« [Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš].
Potom si kněz umyje ruce a nasadí roušku chránící nos a ústa; pak označuje popelem věřící, kteří přistupují k němu, nebo — když je to vhodné — přistupuje on k věřícím a oni stojí na svých místech. Kněz bere popel a sype ho na hlavu jednoho každého člověka; nic přitom neříká.
V sídle Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dne 12. ledna 2021.

R O B E R T K A R D I N Á L  S A R A H
prefekt
 Arthur Roche
arcibiskup sekretář