Zápis z jednání pastorační rady dne 28. 5. 2020

Program:

1. Úvod – modlitba

2. Poděkování členům pastorační rady za práci pro farnost za předešlé období.

3. Témata jednání:

     1/ 30. 5. 2020 ve 21h už proběhla Vigilie k Duchu Sv. –  moc pěkná

     2/ 11.6.2020 – Boží Tělo – mše sv. v 8.00h a v 18.00h  –  tentokrát nebude průvod ani ozdobené oltáře

     3/  Pozor změna datumu    – 12.6.2020  – Noc kostelů

                                                  –  18.00 hod – mše sv.         

                                                  –  Cimbál P. Kordíka

                                                  –  prohlídka kostela – Jana Hostičková                                                                                 –  beseda s řádovou sestrou Sv. Kříže / Matka představená s. Miroslava

     4/ První svaté přijímání dětí – 28. 6. 2020

     5/ Letní tábor pro děti od 8. 8.  do 15. 8. 2020  nebude na faře v Dřevohosticích, jedná se o změně místa, pojede asi 17 dětí             

     6/ Farní hody – 16. 8. 2020

          – skákací hrad – zajistí P. Motyčka

          – horolezecká stěna zajistí Jan Kapounek – SHM

          – občerstvení zajistí M. Štěpančíková a P. Dvořák

          – o napečení koláčků a zákusků prosíme ženy z farnosti                  

      7/ od září 2020 začne kurz Alfa

      8/ Včas zadat termíny pro náboženství a vytisknout přihlášky, aby měli rodiče čas si to promyslet a pamatovat si na to                                                   

 vyhotovila: Marie Štěpančíková, 01.06. 2020

Zpět