Kurzy Alfa

Opět připravujeme kurz „Alfa“ v Kroměříži. Srdečně zveme na sérii setkání, kde můžete diskutovat o životě a o křesťanské víře v neformálním, zábavném a přátelském prostředí. Před pár lety jsem jednou na toto setkání zavítala i já a změnilo mi úplně život. 😉 Začínáme v březnu! 👍

Tamara Suchánková

Postní aktivita pro děti

Milé děti, rodiče, babičky a dědečkové …

blíží se postní doba a tak jsme  vám připravili další aktivitu do našeho kostela.  Přemýšleli jsme, co by vás bavilo a ještě jste se u toho něco naučili nejen vy děti, ale  možná že i dospělí. 

Moc se nám líbil nápad z Brněnské diecéze, blíže vám přiblížit vnímání Písma svatého, jako živého Božího slova, které promlouvá ke každému člověku.
Chtěli bychom vám přiblížit obsah osmi Ježíšových blahoslavenství a vést vás k tomu, abyste se pokusili ve svém životě blahoslavenství také uskutečňovat, protože jak říká papež František: „Blahoslavenství jsou osobním průkazem křesťana.“ Proto si je budeme po celou dobu postní až ke 2. neděli velikonoční připomínat.
V kostele bude od 1. neděle postní, kdy je také dětská mše svatá, opět velká nástěnka a na ní „hora Blahoslavenství“ s Ježíšem. Každou neděli si představíme jedno blahoslavenství a v následujícím týdnu se pokusíme podle něho žít. V košíčku pod nástěnkou budou vždy připravené nové podněty jak pro vás tak i pro dospělé, které si můžete odnést domů, k tomu jak byste mohli to dané blahoslavenství uskutečnit. Tak se může zapojit celá rodina. Zároveň si z druhého košíčku vyberete jednu z barevných figurek a tu připnete na horu Blahoslavenství jako symbol vaší ochoty a touhy naslouchat Pánu Ježíši. Na 2. velikonoční neděli by měl být naslouchajících postaviček kolem Pána Ježíše plný kopec!!!!
Blahoslavenství  byla seřazena tak, aby nějakým způsobem souvisela s tím, co budou  přinášet liturgické texty dané neděle.
Těšíme se, že se všichni zapojíte a to hned v 1. neděli postní naplněním prvního blahoslavenství:
„Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.“ (Mt 5,9).

Tamara Suchánková

GEOCACHING KŘÍŽŮ

Pojďte s námi najít a poznat kříže v blízkém či vzdálenějším okolí!

Chtěli bychom vás pozvat na putování po místních křížích během této postní doby.

Každá rodina či jednotlivec během toho daného týdne či později navštíví tento kříž, vyfotí se u něj či tento kříž vyfotí se jménem a pošle na adresu krize@farnostpm.cz

Komu se podaří všechny kříže najít a ukázat nám je pomocí fotky, získá drobnou odměnu. Fotografie vystavíme v kostele na nástěnce.
Tato aktivita má zároveň sloužit ke společnému prožití a ke společné modlitbě. Tedy zveme i na společné putování za křížem každou neděli odpoledne.

GPS budeme zveřejňovat na webových stránkách farnosti www.farnostpm.cz, ve Fiatu či na nástěnce.

Podívejte se na fotky zde.

Každou neděli bude možnost najít kříž společně.

6. postní týden od 5.4. 2020 – 11.4.2020
Naším cílem je kříž na této adrese: 49.2970378N, 17.3680142E
Je možné začít na 49.3008436N, 17.3780564E, kde také najdete kříž a pak pokračovat do bodu 3 a případně zpět, okruh cca 3 km. Prosím, pomodlete se za vaše manželství a za své rodiny. Více na tomto odkazu: https://mapy.cz/s/kavagebadu

5. postní týden od 29.3. 2020 – 4.4. 2020
Naším cílem je kříž na této adrese: 49.2678556N, 17.4306783E 
Je možné začít na 49.2844014|17.4335006, kde také najdete kříž a pak pokračovat v okruhu cca 5 km.
Pomodlete se za nemocné, které znáte a lidičky, kteří potřebují posilu. Více na tomto odkazu:  https://mapy.cz/s/hevuzebaju 

4. postní týden od 22.3. 2020 – 28 3. 2020
Naším cílem je kříž na této adrese: 49.2899547N, 17.3732886E  
Je možné najít další kříže na bodech Start, 2, 3, 4, a cíl. Tam se také pomodlete i za současnou situaci. Více na tomto odkazu: https://mapy.cz/s/jevurobuma

-3. postní týden od 15. 3. 2020 – 22 3. 2020
Naším cílem je kříž na této adrese 49.2770358N, 17.3838458E .

Tip na výlet: sraz v neděli 15.3 2020 v 15.00 hod před výstavištěm Floria GPS 49.2834978N, 17.3913281E, procházka i pro kočárky cca 3 km.

-2. postní týden od 8. 3. 2020 – 15. 3. 2020
Naším cílem je kříž na této adrese: 49.3115144N, 17.4257661E

Tip na výlet – Sraz v neděli 8.3. 2020  v 15 hod. na parkovišti před firmou AEV,  GPS 49.3068767N, 17.4140075E, procházka je i pro kočárky, celkově cca 3 km. Objevíte celkem 3 kříže

1. postní týden od 1. 3. 2020 – 7. 3. 2020
Naším cílem je kříž na této adrese 49.3161444N, 17.3645339E .

Tip na výlet:
Sraz: Neděle 1.3 2020 ve 14.30 hod u vodní nádrže  Šlajza GPS 49.3112481N, 17.3791253E , procházka i pro kočárky cca 6 km.Na všechny se těší Jana a Pavel Dvořákovi

Dětská mše sv. 16.2.2020

Dnešní dětská mše svatá u Panny Marie byla jako vždy úžasná a s otcem Kájou plná dětských mouder a radosti i úsměvů dospělých.
S přípravou obrázku mi pomáhala tentokrát Adélka a byl to výkon, protože chvilkama nad horou Sinaj lítali vzduchem Adam s Evou.😮 Asi jako podnět k zamyšlení nad dnešním Evangeliem o dodržování Zákona a následku neuposlechnutí na počátku. 😁😁😁                                                                                   Tamara Suchánková

Na obrázku může být: 1 person, stojí

Na obrázku může být: 2 people, svatba

Na obrázku může být: 1 person, venku

Na obrázku může být: 1 person, stojí

Farní dovolená

Společná farní dovolená se uskuteční od 5. 7. do 10. 7. 2020. Chceme spolu s našimi knězi o. Bohumilem a o. Karlem strávit společný čas odpočinku a společných aktivit. Prosíme předběžné zájemce, aby se přihlásili přes email farnostpm@farnostpm.cz nebo přímo ve farní kanceláři nebo v sakristii. Protože se jedná o první farní dovolenou, chceme nejprve zjistit zájem a pak se budeme společně domlouvat na typu a místě ubytování.

PhDr. Pavel Motyčka