nedostatek údivu-o.Bohumil

Dnešní člověk pomalu ztrácí jednu vlastnost, která velice obohacuje lidský život, a tou je umění žasnout. Z dá se mi, že tento talent zůstává v současnosti dětem asi tak do šesti let. Z velkých očí takového malého „piškotka“ čiší bezelstný úžas u rozzářeného vánočního stromečku nad dárky, které pod ním najde. Desetiletý školák už moc nežasne. Vánoční stromek už přece viděl tolikrát, takže celkem nuda. Lamborghini tam zatím není, no tak co.

A to nemluvím o mnoha životem znuděných teenagerech, kteří zažili úplně všechno. Pozorují život jen jakoby z pozice novináře a není už nic, co by je nějak nadchlo a fascinovalo, a někdy jsou na to i hrdí. Kdo ještě v dospělosti dovede žasnout nad zpěvem ptáků, nad pestrými květy nebo nad dětským kočárkem, aby se ohlížel, zda ho někdo v okolí nepovažuje za blázna?!

Když  vzal Ježíš své apoštoly na horu T8bor, kde byl před nimi proměněn, byli apoštolové v úžasu. Když nás zve v neděli ke mši svaté, kde jsou proměněny chléb a víno v Jeho tělo a krev, prožíváme účast na tomto zázraku vcelku netečně. Neumíme žasnout ani zde.

Myslím, že údiv je jednou z věcí, kterou bychom se měli od našich malých lidských „hříbků“ stále učit. Náš život a veškeré Boží stvoření jsou stále hodny obdivu.

Chesterton jednou napsal, že svět nezajde na nedostatek divů, ale na nedostatek údivu. Náš život tady na zemi by měl být takovým úžasným a vděčným výkřikem, než nás Pán Bůh odvede za oponu jeviště tohoto světa do věčnosti a na naši planetu uvede další duše, aby se divily.

o. Bohumil

výzva

Vzhledem k aktualizaci informací o jednotlivých společenstvích v naší farnosti, prosím mluvčí jednotlivých existujících společenství, aby poslali na -email prispevky@farnostpm.cz zprávu, obsahující název, termíny setkávání a krátkou informaci a zaměření činosti.

Podle původních informací byla evidována tato společenství:

Ministranti
Hnutí Modlitby matek
Sbor
Společenství pro Ježíše
Mariina Legie
Společenství seniorů
Rozjímání nad žalmy
Biblická hodina
Živý růženec
Biblický most
Misijní skupinka
Kostička
Schóla
III. řád sv. Františka

Děkuji.

Josef Pláteník