Archiv rubriky: Informace z farnosti

informace o dění ve farnosti, připravované akce, poutě apod.

nedostatek údivu-o.Bohumil

Dnešní člověk pomalu ztrácí jednu vlastnost, která velice obohacuje lidský život, a tou je umění žasnout. Z dá se mi, že tento talent zůstává v současnosti dětem asi tak do šesti let. Z velkých očí takového malého „piškotka“ čiší bezelstný úžas u rozzářeného vánočního stromečku nad dárky, které pod ním najde. Desetiletý školák už moc nežasne. Vánoční stromek už přece viděl tolikrát, takže celkem nuda. Lamborghini tam zatím není, no tak co.

A to nemluvím o mnoha životem znuděných teenagerech, kteří zažili úplně všechno. Pozorují život jen jakoby z pozice novináře a není už nic, co by je nějak nadchlo a fascinovalo, a někdy jsou na to i hrdí. Kdo ještě v dospělosti dovede žasnout nad zpěvem ptáků, nad pestrými květy nebo nad dětským kočárkem, aby se ohlížel, zda ho někdo v okolí nepovažuje za blázna?!

Když  vzal Ježíš své apoštoly na horu T8bor, kde byl před nimi proměněn, byli apoštolové v úžasu. Když nás zve v neděli ke mši svaté, kde jsou proměněny chléb a víno v Jeho tělo a krev, prožíváme účast na tomto zázraku vcelku netečně. Neumíme žasnout ani zde.

Myslím, že údiv je jednou z věcí, kterou bychom se měli od našich malých lidských „hříbků“ stále učit. Náš život a veškeré Boží stvoření jsou stále hodny obdivu.

Chesterton jednou napsal, že svět nezajde na nedostatek divů, ale na nedostatek údivu. Náš život tady na zemi by měl být takovým úžasným a vděčným výkřikem, než nás Pán Bůh odvede za oponu jeviště tohoto světa do věčnosti a na naši planetu uvede další duše, aby se divily.

o. Bohumil

výzva

Vzhledem k aktualizaci informací o jednotlivých společenstvích v naší farnosti, prosím mluvčí jednotlivých existujících společenství, aby poslali na -email prispevky@farnostpm.cz zprávu, obsahující název, termíny setkávání a krátkou informaci a zaměření činosti.

Podle původních informací byla evidována tato společenství:

Ministranti
Hnutí Modlitby matek
Sbor
Společenství pro Ježíše
Mariina Legie
Společenství seniorů
Rozjímání nad žalmy
Biblická hodina
Živý růženec
Biblický most
Misijní skupinka
Kostička
Schóla
III. řád sv. Františka

Děkuji.

Josef Pláteník

Vánoce v naší farnosti

Bohoslužby o vánočních svátcích

24.12.2019 Štědrý den 8.00, 15.30 dětská, 22.00 hod.
25.12.2019 Boží Hod vánoční 8.00, 9.15, 10.30 hod.
26.12.2019 Štěpán 8.00, 9.15, 10.30 hod.
31.12. 2019 Silvestr 7.45, 18.00 hod.
1.1.2020 Nový rok 8.00, 9.15, 10.30 hod.

Slavnostní zpívané mše sv.: 24:12. ve 22:00 hod., 25.12. v 9:15 hod.,
31.12. v 18:00 hod., 1.1.2020 v 9:15 hod.


Přístup k jesličkám

25. 12. a 26.12. středa, čtvrtek 14:00 – 17:00 hod.
27.12. a 29.12. pátek, neděle 14:00 – 16:00 hod.

28.12. sobota a 30.12. pondělí 8:30 -9:30 hod. a 17:00 – 18:00 hod.


Příležitost ke svátosti smíření

19.12. 7:30 – 9:00 hod. 16:00 – 17:30 hod.
20.12. 7:30 – 9:00 hod. 16:00 – 18:00 hod.
23.12. 7:30 – 9:00 hod. 16:00 – 18:00 hod.

Farní bál

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE:

I v nadcházející plesové sezoně bychom Vás rádi pozvali na již tradiční „Farní bál“.

V prostorách sálu Psychiatrické nemocnice nám 8. února 2020 od 19.30 hodin k tanci a poslechu zahraje skupina SPAM ROCK Ondřeje Forýtka a cimbálová muzika Pavla Kordíka.

Těšíme se na Vás!

Farní rada farnosti Panny Marie v Kroměříži 

ADVENTNÍ PŘÍPRAVA PRO DĚTI

lé děti, 
máme pro vás velké vánoční překvapení. Od 1. adventní neděle, bude pro vás v kostele na dětské mši  připravený „rybník“, který tam bude po celou dobu až do Štědrého dne a do něho si můžete každý pustit svého kapříka.     V košíčku budou připraveni nejen kapři ale i barevné šupinky, lepidlo a tužka. Kapříka si podepíšete a „pustíte do rybníka“. Za každou mši, které se zúčastníte a za splněné úkoly, které vám budeme během adventu dávat, přilepíte kapříkovi jednu barevnou šupinku.     Na Štědrý den po dětské mši svaté bude výlov rybníka a můžete si své kapříky odnést domů. Uvidíme, který z nich bude mít nejvíc šupinek.Toho odměníme! Tak přijďte všichni 1.12. na dětskou mši!

Šupinky za dobré skutky.:
– účast na mši. svaté
– za jedničku ve škole
– za pomoc mamince a tatínkovi
– za pomoc starým lidem
– nebudou den na mobilu nebo internetu
– za úklid pokojíčku
– za pomoc kamarádovi
– za přečtenou knížku
– za obrázek s Vánoční tématikou
– za výrobek dárku
– za pomoc při pečení cukroví
– za modlitbu v kostele
– za svatou zpověď
– za přímluvnou modlitbu pro potřebné

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY DNE 31. 10. 2019

Program:

1. Úvod – modlitba
2. Poděkování členům pastorační rady za práci pro farnost za předešlé období
3. Témata jednání:

1. nebude se kupovat nové ciborium
2. nebude se vybírat sbírka na pohřbech
3. pokladna vzadu u mříže se přesune na jiné místo, protože se            vykrádá i přes mříž
4. 1. 11. 2019 – mše sv. za rodiče, kteří přežili své děti /moc pěkná/
5. 2. 11. 2020 – návrh na příští rok – rozsvícená Kroměříž
6. 3. 11. 2019 – Dušičková pobožnost – v neděli v 15.00 h na hřbitově
7. 6. 12. 2019 – Sv. Mikuláš – v pátek v 18.00 h při mši sv. v kostele
8. 14. 12. 2019 – vánoční vyrábění s dětmi
9. 19. 12. 2019 – Živý Betlém – 10.00 h na radnici, 14.00 h koledy na radnici, 16.00 h na Velkém náměstí
10. 21. 12. 2019 – vánoční brigáda – sobota – po ranní mši sv.
11. 24. 12. 2019 – půlnoční dětská mše sv. v 15.30 h, půlnoční ve 22.00 h
12. 8. 2. 2020 – Farní ples – sál Psychiatrické nemocnice Kroměříž, hraje kroměřížská skupina Spam Rock a cimbálová muzika Pavla Kordíka
13. 15. 2. 2020 – Farní zabijačka – prase – zjistit možnosti koupení /Pavel Dvořák/
14. 18. 4. 2020 – Pouť chlapů – Blatnice pod Sv. Antonínkem
15. 16. 5. 2020 – Farní pouť – Ostrava – televize Noe
16. 8. – 15. 8. 2020 – Letní tábor pro děti – fara Dřevohostice – max. 30 dětí 1. -7. třída – vedoucí Ing. Martin Stachoň
17. 13. 7. – 16. 7. 2020 – ministrantský putovní tábor – možnost přihlásit se u O. Karla Hořáka
18. návrh: 5. 7. – 10. 7. 2020 – 5 dní – – Farní dovolená – možnost – kemp u Žamberka, chatky pro 4 – 5 osob, Kč 550,- 1noc/1 chatka
19. Návrh: informační list o aktivitách ve farnosti, i na faře, s tím souvisí – nefunkční oficiální webové stránky farnosti – zajištění nápravy, popř. změna správce webových stránek
20. Příští setkání pastorační rady ve čtvrtek 16. 1. 2020 v 18.00 h na faře.
4. Závěr – Modlitba

vyhotovila: Marie Štěpančíková, 4.11. 2019

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY DNE 12 9. 2019

Program:
1. Úvod – modlitba
2. Poděkování členům pastorační rady za práci pro farnost o prázdninách
3. Témata jednání:
          1/ 16.09.2019 – Děkanátní setkání dětí, které chodí do náboženství
– mše sv. 8.30 h v kostele P. Marie
          2/ 28. 09. 2019 – Farní pouť žen na Horu Matky Boží do Králík
– mše sv. v 10.00 h – slouží O. Bohumil
           3/ 05.10.2019 – Misijní kongres dětí – Téma: Velká síla malých skutků, – slavná mše sv. v 10.00 h v kostele P. Marie – slouží O. arc. J. Graubner, – bohatý misijní program pro děti i rodiče
           4/ 12.10.2019 – Děkanátní setkání schol- setkání mají na starosti animátoři děkanátu – mše sv. v 9.00 h v kostele P. Marie
        5/ Drakiáda pro děti – termín zatím nebyl stanoven, bude včas oznámen- organizačně zajišťuje J. Stodůlka
        6/ Dušičková pobožnost – v neděli 3. 11. 2019 v 15.00 h na hřbitově
         7/ Sv. Mikuláš – v pátek 6.12. 2019 v 18.00 h při mši sv. v kostele
        8/ Farní ples – možné termíny: 11/1, 25/1, 8/2 nebo 15/2 2020
organizaci zajišťuje farní rada P. Marie /O. Bohumil – sál v Jarohněvicích, hudba – cimbál – Kordíkovi, M. Štěpančíková, T. Suchánková, P. Motyčka, P. Dvořák/.
          9/ Živý Betlém, vánoční vyrábění – jako každý rok, zajišťuje O. Loučková a CZŠ Kroměříž
    10/ Pouť chlapů – návrh Ruda nad Štenberkem
     11/ Farní pouť 8. 5. 2019 – návrh – Ostrava – televize Noe
    12/ Letní tábor pro děti – termín nebyl zatím stanoven- místo pobytu -pravděpodobně Stará Voda v Jeseníkách- organizačně zajišťuje J. Stodůlka
     13/ Ministrantský putovní tábor – od 13.7. – do 16. 7. 2020- možnost přihlásit se u O. Karla Hořáka
     14/ Příští setkání pastorační rady ve čtvrtek 31.10. 2019 v 18.00 h na faře

4. Závěr – Modlitba
vyhotovila: Marie Štěpančíková, 12. 9. 2019

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY DNE 3. 6. 2019

1.Úvod
2.Přivítání a seznámení členů nově zvolené pastorační rady na období od 1.4. 2019 do 31.3.2023
3. Body jednání:

1/ Představení členů nové pastorační rady farnosti proběhne v neděli 9. 6. 2019 po mši sv. v 10:30 h – v ohláškách
2/ Slavnost Božího Těla letos bude ve čtvrtek dne 20. 6. 2019.
Mše sv. v 18.00 hodin bude sloužena v našem kostele P. Marie a
odtud půjde průvod do kostela sv. Mořice. Oltář na náměstí připravuje farnost sv. Mořice. /Prosíme rodiče, aby vypravili děti za družičky a přispěli i květinami ze zahrádky, děkujeme./
3/ Letošní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání se bude konat v sobotu dne 13. 7. 2019 od 14.00 hodin v olomoucké katedrále sv. Václava. Všechny farníky co nejsrdečněji zveme. Autobus do Olomouce bude zajištěn. Naše farnost dostala na této pouti na starost adoraci, připraví ji kněží farnosti.
4/ Farní tábor letos nebude.
5/ Farní pouť do Staré Vody u Libavé vychází letos na 27. 7. 2019.
Mše sv. bude v 10.00 hodin. Všechny také co nejsrdečněji zveme, autobus bude zajištěn. Podrobnosti včas zveřejníme.
6/ Farní hody budou 11. 8. 2019. Slavnostní hodová mše sv. bude letos – pozor změna oproti předešlým letům – ve 14 hodin. Občerstvení a bohatý program zajištěn /jako vždy prosíme, o napečení dobrot/.
7/ Úklidové služby: – rýna, svod a kanál před vchodem do kostela vyčištěny od holubího trusu cca před 3 týdny. Nutno čistit průběžně. – háky od kovového čističe bot před vchodem do kostela jsou v úklidové komoře – 2 ks
– otevírání hlavních vrat pro prohřátí kostela v letních měsících zajištěno.
8/ Předběžně oznamujeme:
Děkanská pouť dětí proběhne 16. 9. 2019 v Kroměříži
Celostátní misijní kongres se bude konat 5. 10. 2019 – mše sv. v 10:00 h s o. arcibiskupem + bohatý program, v Kroměříži
Děkanátní setkání schol se uskuteční 12. 10. 2019, v Kroměříži
9/ Příští setkání pastorační rady ve čtvrtek 12. 9. 2019 v 18.00 h na faře
10/ Závěr

vyhotovila: Marie Štěpančíková, 4. 6. 2019