Pouť do Zlatých hor

Byl nádherný slunečný den, svátek Jména Panny Marie. Den naplněný bohatým programem. Cestou v autobusu modlitba růžence, po příjezdu krátká prohlídka poutního areálu Maria Hilf. Sváteční mši sv. sloužil rektor kostela P. Mariusz Rafal Jonczyk s poutavou promluvou k svátku jména Panny Marie, potom pohovořil o historii tohoto Mariánského poutního místa. Následovala Křížová cesta s o. Bohumilem v ambitech a polední modlitba Anděl Páně. V restauraci na náměstí ve Zlatých Horách se podával chutný oběd. Odpoledne byla na programu zajímavá a poučná prohlídka Zlatokopeckého skanzenu. Farní pouť do Zlatých Hor byla krásná a vydařená. Velké poděkování patří o. Bohumilovi za duchovní doprovázení a paní Marii Štěpančíkové za pečlivou přípravu a celkovou organizaci farní pouti. DEO GRATIAS !
V.D.

Devět měsíců od spuštění

Je to 9 měsíců od oficiálního spuštění nového farního webu. Za tu dobu má stránka 13070 unikátních přístupů (počítá se z 1 IP adresy za den pouze jednou), to je v průměru 1450 unikátních přístupů za měsíc. Počet zobrazení farních stránek je k dnešnímu dni 33747. Největší počet zobrazení byl v dubnu 2020, 8 tisíc za měsíc.

Děkuji všem, kdo na stránky „chodí“ a dávají tak najevo, že nejsou zbytečné. Chtělo by to ještě nějaký „feedback“ (zpětnou vazbu) co tu chybí, přebývá, co je špatně, jaké informace byste tu chtěli a jaké nechtěli, atp. Případně i připomínky, návrhy k dění ve farnosti. K tomu slouží komentáře tohoto příspěvku, případně kontaktní formulář nebo komentář na stránce – kontakt.

Josef Pláteník