Vítejte na našem webuBohoslužby v naší farnosti

Kostel Panny Marie v Kroměříži:

pondělí 8:00 – 18:00
úterý *
7:45 s účastí dětí z CZŠ v Kroměříži
středa
8:00 a 18:00
čtvrtek
8:00
pátek
8:00 a 18:00
sobota
8:00 a 18:00
neděle
8:00, 9:15 a 10:30
*od 17.5.2020 v 8:00 h.,v červenci a srpnu 8:00 hod.

Příležitost ke sv. zpovědi je

– vždy půl hodiny před každou mší svatou (mimo sobotu a neděli)
– každý čtvrtek před prvním pátkem v měsíci zpovídají od 9:00 hod. do 11.00 hod. kněží z jiných farností,
– na 1. pátek v měsíci se zpovídá ráno půl hodiny přede mší sv. a.večer od 17:00 hod.
Současně je na 1. pátek večer adorace před Nejsvětější svátostí.

Filiální kostel sv. Floriána ve  Skašticích

Neděle                             10.30 hod.
1. čtvrtek v měsíci         18.00 hod.Mše sv. z 28.6.2020

informace o dění ve farnosti, zprávy, pořad bohoslužebb