Vítejte na našem webu!

Bohoslužby v naší farnosti

VZHLEDEM KE ZRUŠENÍ VEČERNÍCH MŠÍ SV., BUDE ÚMYSL PRO SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE VYHLAŠOVÁN 
VŽDY PŘI OHLÁŠKÁCH 1. NEDĚLI V MĚSÍCI.

„Hodnoty jako povinnost předávat následujícím generacím křesťanské dědictví, posilování rodiny a jejího výchovného poslání a národní odpovědnost – jsou v Evropě prakticky nepřítomné. A to i přesto, že jde o zásady, jež jsou pro desítky milionů Evropanů stále samozřejmé. Dnes je na pudě Evropského parlamentu občas připomínají už pouze dvě menší politické skupiny …..“ čti dále

„V první řadě je třeba jít k volbám. Křesťan by neměl volit jen podle osobních preferencí, ale měl by mít vždy na zřeteli obecné dobro, a tím i křesťanskou lásku k bližnímu. Je třeba dobře rozmýšlet nad prezentovanými volebními programy a prohlášeními, abychom nepodporovali ty, jejichž úmysly jsou v rozporu s katolickým učením, například v oblasti morálky, spravedlnosti či záměry Stvořitele s člověkem. Dále je důležité autenticky žít křesťanský život a poctivě pracovat. V neposlední řadě pak je naší čestnou povinností modlitba za naši zem a všechny, kteří zde žijí.“ čti dále

„Zatímco se stále více vyprazdňovaly kostelní lavice, o to více se plnily místnosti a sály s koženkovými sedačkami, ve kterých se konala diskusní fóra a debaty, zaznívaly plamenné odsudky dosavadní církevní praxe i odvážné návrhy, jak zcela nově uspořádat církev tak, aby byla bližší lidem, ženám, ekologii, světu, demokracii, chudým. Tento virus postupně zmutoval do rozmanitých podob a v současné době se uhnízdil v požadavcích kladených na synodální proces, neboť se ukázalo, že řádnou církevní cestou nelze dosáhnout kýžených …..“ čti dále

Narozeninový dar pro otce arcibiskupa Jana:

Dne 29. srpna má náš arcibiskup Jan narozeniny a letos jsme se rozhodli dát mu darem modlitbu. Zveme vás, abyste se k nám připojili. Na pouti mu poté předáme konkrétní symbolické znázornění našich modliteb.
Zapište tedy, prosíme, své modlitby zde, ať je můžeme „hmatatelným“ způsobem znázornit na konkrétním předávaném daru.

Modlitby můžete zapisovat jen do 10. srpna 2021. Poté již bude svíce předána ke zdobení.

Děkujeme.

informace o dění ve farnosti, zprávy, pořad bohoslužeb